Smlouva s NPÚ uzavřena

14.7.2017 byla uzavřena Smlouva o spolupráci na vytváření IISPP a SOVPIS.  Předmětem smlouvy je vzájemné bezúplatné poskytování dat a užívání aplikací:

  • NPÚ poskytuje SOVAMMu pro účel zpracování a ukládání dat SOVPIS přístup do vybraných částí IISPP: Geoportál památkové péče, Památkový katalog, Codebook a MIS, včetně přístupu do vytvořeného lokálního úložiště MIS pro data SOVAMM
  • SOVAMM poskytuje NPÚ pro účely prostorové identifikace v IISPP data prostorové databáze CZ Retro a vkládá část dat ze SOVPIS do aplikací IISPP.

Data jsou vzájemně zpřístupňována a poskytována pod licencí Creative Commons Uveďte původ – Neužívejte komerčně – Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní licence. Vyjímku tvoří prostorová data CZ Retro a z dat IISPP prostorová data PaGIS a databázové záznamy ostatních aplikací, k nimž budou mít uživatelé SOVAMM editační oprávnění. Tato data jsou poskytována pod licencí Creative Commons Uveďte původ – Neužívejte komerčně.

Následným krokem po uzavření smlouvy by mělo být založení lokálního úložiště MIS SOVAMM.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.