Stěhování MIS

Upozorňujeme spolupracovníky SOVPIS, že od 31. 1. 2020 14:00 do 16.  2. 2020 nebude možno vkládat dokumenty do MIS ani dokumenty z MIS stahovat. Centrální část aplikace MIS (vyhledávání a úpravy stávajících záznamů) nebude dostupná pouze v období od 14. 2. 2020 18:00 hod. do 16. 2. 2020 24:00 hod.

V tomto období proběhne dle stanoveného harmonogramu přechod na novou verzi MIS, v níž budou zrušeny dosavadní lokální MIS servery na jednotlivých pracovištích NPÚ i lokální MIS server SOVAMM a celý provoz MIS včetně všech dosud uložených dokumentů bude převeden do datového centra NPÚ. Z hlediska uživatelů a funkcionalit MIS se tímto přechodem nic nemění.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.