Památková zóna Uhřičice včera, dnes a zítra

Od konce loňského roku máme novou vesnickou památkovou zónu. Návrh VPZ Uhřičice byl připravován od 80. let. Dokumentovat Uhřičice jsme začali v roce 1988;  v roce 1990 jsme pak podali 22 návrhů na prohlášení za kulturní památky. Do dnešního dne je ale jedinou kulturní památkou v Uhřičicích socha sv. Floriána. Ze staveb navržených v roce 1990 mnohé zanikly už před rokem 2011, kdy jsme se podíleli na přípravě posledního návrhu VPZ.

Fotodokumentaci Uhřičic od r. 1988 si můžete prohlédnout ve složce lokality 16980 Uhřičice /Kojetín/ ves v SOVPIS. Najdete mezi nimi i detaily konstrukcí z nepálené hlíny, které se v roce 2011 objevily pod opadanou omítkou. Na vybraných snímcích níže vidíte detail stěny z vrstvené hlíny a záklenku vjezdu stodoly z nepálených cihel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.