Archiv autora: Karel Kuča

Requiem za dvory

Dalším článkem, ke kterému se ze Zpráv památkové péče 2016/2 vracíme, je Requiem za hospodářské dvory. V tabulce ilustrací najdete řadu dvorů, které se do ZPP nedostaly. A to ještě nejsou všechny. Jako dvůr Velká Černá Hať na fotografii v záhlaví tohoto článku.
Při této příležitosti upozorňujeme, že právě vyšla kniha Jana Žižky, který se problematice výzkumu a dokumentace hospodářských dvorů v Čechách věnuje celý život (informace o publikaci najdete zde).

ilustracepopis
01_1408v_160101 Hubenov u Hradecka (Kralovice, kulturní památka), pravděpodobně nejznámější a architektonicky nejcennější hospodářský dvůr (plaského kláštera) v českých zemích, jehož postupná oprava stále pokračuje. Foto Věra Kučová 2014.E
Stitched Panorama
Stitched Panorama
02 Bisingrov u Čimelic (Mirovice, součást krajinné památkové zóny Čimelicko-Rakovicko). Dispozičně a architektonicky jeden z nejpozoruhodnějších českých dvorů, nyní opět schwarzenberský, dlouhodobě však nevyužívaný. Havarijní stavební stav se zhoršuje každým rokem, jak dokládá postup devastace střešní krytiny mezi lety 2012 a 2014. Foto Karel Kuča.E
03_1411_079203 Bisingrov u Čimelic (Mirovice, součást krajinné památkové zóny Čimelicko-Rakovicko). Dispozičně a architektonicky jeden z nejpozoruhodnějších českých dvorů, nyní opět schwarzenberský, dlouhodobě však nevyužívaný. Havarijní stavební stav se zhoršuje každým rokem, jak dokládá postup devastace střešní krytiny mezi lety 2012 a 2014. Foto Karel Kuča.E
0804_061804a Sechutice u Hadačky (Kralovice, kulturní památka). Typický barokní dvůr relativně utilitárních forem, tvořící významnou součást kulturní krajiny. Foto Karel Kuča 2008.E
0804_062104b Sechutice u Hadačky (Kralovice, kulturní památka). Typický barokní dvůr relativně utilitárních forem, tvořící významnou součást kulturní krajiny. Foto Karel Kuča 2008.E
0804_063004c Sechutice u Hadačky (Kralovice, kulturní památka). Typický barokní dvůr relativně utilitárních forem, tvořící významnou součást kulturní krajiny. Foto Karel Kuča 2008.E
05_1505_061805 Kostomlaty pod Milešovkou (Bílina). Fotografie z průběhu demolice dvora situovaného uprostřed památkově významného historického jádra vsi v bezprostředním kontaktu s románským kostelem a velkým zámkem. Urbanistické hodnoty této vsi jsou demolicí zásadně narušeny. Foto Karel Kuča 2. 5. 2015.E
06_kostomlaty-bilina-2003(06) Kostomlaty pod Milešovkou (Bílina). Stav na ortofotomapě z roku 2003. Ortofotomapa © www.mapy.cz (též u dalších, není-li u vedeno jinak)E
07_kostomlaty-bilina(07) Kostomlaty pod Milešovkou (Bílina). Stav na aktuální ortofotomapě.E
08_stihnov-novy-bydzov08 Stihnov u Skřivan (Nový Bydžov). Aktuální stav. V roce 2003 bylo beze střech pouze severní křídlo. Není-li uvedeno jinak, míní se aktuálním stavem zobrazení na ortofotomapě www.mapy.cz na konci srpna 2015.T
09_stihnov-novy-bydzov-2003(09) Stihnov u Skřivan (Nový Bydžov). Stav v roce 2003.T
10_pusperk-klatovy-gis10 Pušperk (Klatovy). Aktuální stav. Ortofotomapa © ČÚZaK. V roce 2003 neměla střechu jen nejvýchodnější čtvrtina severního křídla a zhruba polovina krátkého jižního křídla. Na aktuální ortofotomapě www.mapy.cz je zachycen stav se střechami nad zhruba polovinou dvora, i když značně narušenými. Znamená to, že aktuální stav může být horší, než www.mapy.cz zobrazují. Ortofotomapa ČÚZaK se proto zdá být nejaktuálnější.T
11_pusperk-klatovy-mapy_cz(11) Pušperk (Klatovy). Stav v roce 2003.T
12_pusperk-klatovy-2003(12) Pušperk (Klatovy). Aktuální stav na www.mapy.cz.T
13_svetla-morkovice13 Světlá u Zdounek (Morkovice). Aktuální stav. V roce 2003 chyběla střecha jen nad východní polovinou severovýchodního křídla.T
14_svetla-morkovice-2003(14) Světlá u Zdounek (Morkovice). Stav v roce 2003.T
15_hejnice-slavonice15 Hejnice u Starého Hobzí (Slavonice). Aktuální stav. V roce 2003 byla střecha i nad západním křídlem, jinak byl stav stejný.T
16_hejnice-slavonice-2003(16) Hejnice u Starého Hobzí (Slavonice). Stav v roce 2003.T
17_zderaz-jaromer-gis17 Zderaz u Smiřic (Jaroměř). Aktuální stav (©ČÚZaK); na portálu www.mapy.cz je ještě zachycena střecha nad východním křídlem a jižní částí západního křídla. V roce 2003 existovaly střechy nad všemi budovami a dvůr nepůsobil dojmem, že by jeho sny měly být brzy sečteny.T
18_zderaz-jaromer-2003(18) Zderaz u Smiřic (Jaroměř). Stav v roce 2003.T
19_zderaz-jaromer-mapy_cz(19) Zderaz u Smiřic (Jaroměř). Aktuální stav na www.mapy.czT
20_upor-neratovice20 Úpor u Vrbna (Neratovice). Aktuální stav. Při velké povodni v srpnu 2002 dvůr zůstal po dlouhou dobu zatopen a jeho tehdejší snímky se staly jedním ze symbolů této katastrofy. To však nebyla hlavní přičina jeho destrukce. V roce 2003 chyběla střecha nad východním křídlem a nad západními konci severního a jižního křídla, ale o několik let později byl odcizen celý, dobře zachovaný barokní krov na stodole a z ostatních střech byla ukradena poměrně nová tašková krytina (za doplnění děkuji Janu Žižkovi).T
21_upor-neratovice-2003(21) Úpor u Vrbna (Neratovice). Stav v roce 2003.T
22_bludy-chlumec-akt22 Bludy u Lovčic (Chlumec nad Cidlinou). Aktuální stav. V roce 2003 ještě existovaly střechy nad severním a převážnou částí západního křídla.T
23_bludy-chlumec-2003(23) Bludy u Lovčic (Chlumec nad Cidlinou). Stav v roce 2003.T
24_blucheruv-dvur-bilovec-akt24 Blücherův (Dolní) dvůr u Bílova (Bílovec). Aktuální stav. V roce 2003 ještě existovaly střechy nad všemi budovami, ale jejich části byly propadlé.T
25_blucheruv-dvur-bilovec-2003(25) Blücherův (Dolní) dvůr u Bílova (Bílovec), Stav v roce 2003.T
26_ostruvek-hustopece-gis26 Ostrůvek u Kobylí (Hustopeče). Aktuální stav (©ČÚZaK). Na aktuální mapě na serveru www.mapy.cz je dvůr (neaktuálně) zachycen jako stojící, se všemi střechami. Dokonce ani server www.google.cz/maps nezachycuje aktuální stav, ale situaci, kdy byla zdemolována zhruba polovina dvora. Časový rozptyl takto zachycených stavů je z dokumentárního a studijního hlediska velkou výhodou. V roce 2003 existoval dvůr samozřejmě ještě v kompletní podobě.Z
27_ostruvek-hustopece-mapy_cz27 Ostrůvek u Kobylí (Hustopeče). Aktuální stav podle serveru www.mapy.cz.Z
28_ostruvek-hustopece-google28 Ostrůvek u Kobylí (Hustopeče). Aktuální stav podle serveru www.google.cz/maps.Z
29_ostruvek-hustopece-2003(29) Ostrůvek u Kobylí (Hustopeče). Stav v roce 2003.Z
30_rovinsky-dvur-klobouky30 Rovinský dvůr u Krumvíře (Klobouky u Brna). Aktuální stav. Dvůr již neexistuje a jeho plocha byla zahrnuta do velkého areálu fotovoltaické elektrárny. V roce 2003 byl ještě zcela kompletní a v poměrně dobrém stavebním stavu.Z
31_rovinsky-dvur-klobouky-2003(31) Rovinský dvůr u Krumvíře (Klobouky u Brna). Stav v roce 2003.Z
32_vrchy-trebon32 Vrchy u Domanína (Třeboň). Jeden z mála dvorů, který v roce 2003 již neexistoval. Podle stavu ploch se zdá, že k demolici došlo buď v tomto roce, nebo velmi krátce před ním.Z
33_vrchy-trebon-2003(33) Vrchy u Domanína (Třeboň). Stav v roce 2003.Z
34_karlin-kolin34 Karlín u Volárny (Kolín), dvůr vybudovaný ve 2. polovině 19. století. Aktuální stav. V roce 2003 měly ještě všechny budovy střechy, pouze u budovy vysunuté nejvíce k jihozápadu byla zčásti propadlá.Z
35_karlin-kolin-2003-dvur4(35) Karlín u Volárny (Kolín). Stav v roce 2003.Z
36_kresin-hluboka36 Křesín u Hluboké nad Vltavou (Hluboká nad Vltavou). Aktuální stav. Z celého dvora byla zachována jen západní polovina jižního křídla. V roce 2003 byl ještě trojkřídlý dvůr kompletní.Z
37_kresin-hluboka-2003(37) Křesín (Hluboká nad Vltavou). Stav v roce 2003.Z
38_kuncice-nechanice-200338 Kunčice (Nechanice). V roce 2003 ještě dvůr v plném rozsahu existoval.R
39_kuncice-nechanice39 Kunčice (Nechanice). Aktuální stav. Na ploše zbořeného dvora je dokončována rodinná výstavba podřadných architektonických kvalit.R
40_kolovraty-praha40 Kolovraty (Praha). Plocha zbořeného dvora byla již před rokem 2003 zastavěna komplexem bytových domů.R
41_kolodeje-praha41 Koloděje (Praha). Velký dvůr u významného (vládního) barokního zámku byl zbořen již před rokem 2003 a právě v té době začala na jeho ploše a v přilehlé zahradě výstavba rodinných domů.R
42_kolodeje-praha-2003(42) Koloděje (Praha). Stav v roce 2003.R
43_zarybnici-sobeslav43 Zárybničí u Mlýnů (Soběslav). Aktuální stav. Dvůr byl zbořen a nahrazen odlišně koncipovaným kruhovým areálem neznámé funkce, posunutým oproti dvoru poněkud severněji. Polovina budov původního dvora zanikla již v průběhu 2. poloviny 20. století, v roce 2003 však stále existovala východní polovina severního křídla a křídlo západní západní.N
44_zarybnici-sobeslav-200344 Zárybničí u Mlýnů (Soběslav). Stav v roce 2003.N
45_horni-krnsko145 Horní Krnsko (Mladá Boleslav). Velký dvůr u zámku byl zbořen již před delší dobou. Přetrvalo z něj pouze jihovýchodní nároží. V letech 2000–2002 vyrostl na uvolněné ploše dětský domov. Zdá se, že také osud torza dvora je nejistý.N
46_zdebrady-ricany-akt46 Zdebrady u Jažlovic (Říčany). Aktuální stav. Dvůr již v 90. letech 20. století ustoupil budování obrovské komerční a logistické zóny při brněnské dálnici.N

Pokračování textu Requiem za dvory

Potenciál hodnotných historických vesnic

Ve Zprávách památkové péče 2016/2 tematicky zaměřených na lidovou architekturu a vesnice vyšlo několik článků z pera spolupracovníků SOVPIS. Podrobnější dokumentace k tematům v nich probíraných je součástí archivu SOVPIS a postupně ji najdete mezi dokumenty publikovanými z primárního úložiště SOVPIS (viz. přehledová tabulka lokalit SOVPIS) a v MIS. Jako první zde přetiskujeme článek Potenciál hodnotných historických vesnic k památkové ochraně i aplikaci nástrojů územně analytických podkladů. V tabulce ilustrací najdete dokumenty použité pro tento článek. Obrázky můžete zobrazit ve větším rozlišení kliknutím na náhled.

ilustracepopis
01. Valy (okres Česká Lípa)01. Valy (okres Česká Lípa) – jedna z řady velmi dobře dochovaných dřevěných vesnic Lužických hor. Početný potenciál vesnických památkových zón skrývají celé severní Čechy včetně Šluknovského výběžku. Foto Karel Kuča 2015.
02. Božanov (okres Náchod).02. Božanov (okres Náchod). Ani jedna z unikátních broumovských vesnic s velkými zděnými klasicistními usedlostmi (kromě značně poškožené Křinice) dosud není památkově chráněna. S ohledem na mimořádnou délku a různý stupeň narušení těchto vesnic si ochranu zaslouží alespoň jejich části. Foto Karel Kuča 2010.
03. Libědice (okres Chomutov).03. Libědice (okres Chomutov). Každý z domů na snímku sice charakterizují ne zcela optimální renovační zásahy, ale vesnice si jako celek stále zachovává mimořádnou hodnotu, umocněnou dominantami kostela, zámku a dalších vrchnostenských staveb. Reprezentuje jednu ze skupiny pozoruhodných vesnic v oblasti mezi Žatcem a Doupovskými horami. Foto Karel Kuča 2014.
04. Krtín (okres Tachov).04. Krtín (okres Tachov). Oblast širšího Horšovskotýnska a Stříbrska je typická velkým množstvím dobře dochovaných vesnic, jejichž výsledný architektonický obraz pochází často z konce 19. století či až z 1. republiky. Zástavba těchto vsí je ve zlomovém bodu existence a nezbytné stavební opravy, nebudoiu-li památkovou péčí regulovány, budou znamenat ztrátu podstatné části památkové hodnoty těchto vsí, jak to již v řadě případů můžeme bohužel pozorovat. Foto Karel Kuča 2014.
05. Podeřiště (okres Prachatice).05. Podeřiště (okres Prachatice). Ačkoli je v jižních Čechách velký počet památkově chráněných vesnic, potenciál této – i v širším evropském kontextu – mimořádné oblasti zdaleka není vyčerpán. Foto Karel Kuča 2014.
06. Dančovice (okres Jindřichův Hradec).06. Dančovice (okres Jindřichův Hradec). Velmi dobře dochovaný příklad západomoravské vesnice s převážně okapovou přízemní zděnou zástavbou. Foto Karel Kuča 2012.
07. Lubnice (okres Znojmo).07. Lubnice (okres Znojmo). Památkově chráněných vesnic na jihozápadní Moravě je dosud velmi málo, třebaže zde řada cenných vsí stále existuje. Lubnice se vyznačuje mimožádně působivou hmotovou skladbou v údolní terénní konfiguraci. Foto Karel Kuča 2012.
08. Hrubá Vrbka (okres Hodonín).08. Hrubá Vrbka (okres Hodonín). Souvislé řady kamenných a cihlových stodol dochovaných na obou humnech jsou v rámci celé České republiky unikátní. Ačkoli vlastní zástavba vsi vykazuje poněkud větší míru narušení, přesto si celek zaslouží vyšší stupeň ochrany než pouhé ochranné pásmo. Foto Karel Kuča 2012.
09. Odrlice (okres Olomouc).09. Odrlice (okres Olomouc). Velké hanácké vesnice s patrovou zděnou okapovou zástavbou, často z režných cihel nebo se secesním dekorem, jsou většinou již více či méně narušeny novodobými zásahy. Poslední téměř intaktní případy si proto tím spíše zaslouží neodkladnou památkovou ochranu. Foto Karel Kuča 2013.
10. Hrčava (okres Frýdek-Místek).10. Hrčava (okres Frýdek-Místek). Širší beskydská oblast podlehla modernizaci již v průběhu 2. poloviny 20. století. Přesto i zde najdeme menší ucelené soubory charakteristické roubené architektury. Hrčava ležící na pomezí České republiky, Slovenska a Polska se jako jedna z mála dochovala jako památkově cenný vesnický celek. Foto Karel Kuča 2012.
11. Zvírotice (okres Příbram).11. Zvírotice (okres Příbram). Zcela unikátní případ aplikace socialistického realismu v 50. letech 20. století při výstavbě nové vesnice pro zátopovou oblast Orlické přehrady. I zde se již začínají projevovat jednotlivé rušivé zásahy, které hrozí tento mimořádný celek postupně zničit. Foto Karel Kuča 2014.
Pokračování textu Potenciál hodnotných historických vesnic