Chalupy v Čechách na historických stavebních plánech 1

ŠKABRADA, Jiří a EBEL, Martin. Chalupy v Čechách na historických stavebních plánech. 1. Vydání první. Praha: Argo, 2014. 271 stran. ISBN 978-80-257-1358-7.

Existence původních plánů pro historické vesnické stavby – tedy projektů pro lidovou architekturu – byla donedávna prakticky neznámá. Pro zájemce o studium historické architektury jsou tyto plány jistě překvapivým pramenem poznání jako pozoruhodně úsporné grafické podklady pro vytvoření často náročných a kvalitních staveb, a také jako působivá a půvabná výtvarná díla.
Studium těchto plánů a jejich doprovodných spisů výrazně obohacuje naše vědomosti o historických stavbách tohoto druhu, a to i proto, že zachycuje velmi důležité, přelomové etapy jejich vývoje – přechod z dřevěného na zděné provedení na počátku 19. století a proměnu vytápěcího systému v polovině tohoto věku.
Publikaci rozdělenou do dvou svazků tvoří regionálně roztříděný katalog původních stavebních plánů – projektů pro vesnické stavby z konce 18. a průběhu 19. až počátku 20. století. První díl obsahuje obecnou úvodní část a 9 regionálních kapitol: střední a východní Čechy, jižní Čechy (Táborsko a Třeboňsko, Budějovicko), jihozápadní Čechy (Pošumaví a Šumava), západní Čechy (Rokycansko a Plzeňsko, Tachovsko a Toužimsko, Chebsko), severozápadní Čechy (Žatecko), severní Čechy (Ústecko).


Žánr: odborná literatura, populárně naučná literatura
Série: Chalupy v Čechách na historických stavebních plánech |