Dřevěné kostely a zvonice v Evropě 1

Langer, Jiří a Kuča, Karel. Dřevěné kostely a zvonice v Evropě. Svazek první, Kostely. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2009. 526 s. ISBN 978-80-7185-980-2.

Dvousvazkové dílo Dřevěné kostely a zvonice v Evropě je prvním souhrnem této problematiky v celoevropském měřítku, výsledkem mnohaleté odborné práce a terénních výzkumů obou autorů, prováděných na rozsáhlém území od Anglie po Rusko a od Norska po Rumunsko. Celou publikaci doprovází kolem 2500 fotografií a kreseb.
První svazek je věnován roubeným a hrázděným kostelům, z jejichž bohatého fondu popisuje či zmiňuje téměř 2000 staveb. Sleduje architekturu i uměleckou výzdobu kostelů jako výsledek úsilí investora a stavitele či výtvarného umělce, podmíněný ideologickými motivy a konstrukčními možnostmi. Stejná pozornost je věnována Evropě západokřesťanské (s vyzdvižením důsledků reformace) i východokřesťanské. Nejsou pominuty ani dřevěné synagogy a mešity.


Žánr: odborná literatura, populárně naučná literatura
Série: Dřevěné kostely a zvonice v Evropě |