Dřevěné kostely a zvonice v Evropě 2

Kuča, Karel a Langer, Jiří. Dřevěné kostely a zvonice v Evropě. Svazek druhý, Zvonice. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2009. 500 s. ISBN 978-80-7185-981-9.

Dvousvazkové dílo Dřevěné kostely a zvonice v Evropě je prvním souhrnem této problematiky v celoevropském měřítku, výsledkem mnohaleté odborné práce a terénních výzkumů obou autorů, prováděných na rozsáhlém území od Anglie po Rusko a od Norska po Rumunsko. Celou publikaci doprovází kolem 2500 fotografií a kreseb.
Druhý svazek je věnován zvonicím, především dřevěným (včetně hrázděných), výběrově i polozděným a zděným, z jejichž bohatého fondu popisuje či zmiňuje více než 3000 staveb. Sleduje rovněž vztah samostatně situovaných zvonic k přistavěným dřevěným věžím. Těžištěm je typologická analýza zvonic v jednotlivých evropských zemích a regionech, s důrazem na vztah architektury a konstrukce.

Kontakt na nakladatelství:


Žánr: odborná literatura, populárně naučná literatura
Série: Dřevěné kostely a zvonice v Evropě |