Evropská muzea v přírodě

LANGER, Jiří. Evropská muzea v přírodě. Praha: Baset, 2005. Atlas památek. ISBN 80-7340-069-3.

Publikace o evropských muzeích v přírodě. Publikace obsahuje přehled muzeí v rámci abecedně řazených států. V úvodním textu seznamuje čtenáře s historickým formováním a dnešními významy pojmu muzea v přírodě, rozmanitostí jeho podob a činností a s informacemi o použití knihy jako průvodce po těchto muzeích. Tomuto záměru je věnována hlavní část s 516 hesly pojednávajícími o muzeích v přírodě v 31 evropských státech. Poloha jednotlivých muzeí je vyznačena na mapkách jednotlivých států a u významnějších muzeí najdete i orientační schéma jejich expozičního areálu. Každé heslo začíná identifikačním odstavcem s kontaktní adresou a popisem silničního spojení z hlavního nebo všeobecně známého významného města příslušného státu.

 


Žánr: populárně naučná literatura, průvodce
Série: Atlas památek |