Lidová architektura v jižních Čechách

ŠKABRADA, Jiří a kol. Lidová architektura v jižních Čechách. Vydání první. Brno: Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z. s., 2021. ISBN 978-80-907440-1-1
Vydání druhé. Brno: Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z. s., 2021. ISBN 978-80-907440-2-8

Kniha Lidová architektura v jižních Čechách vznikla jako novelizace titulu, vydaného před více než třiceti lety v Českých Budějovicích (VODĚRA, Svatopluk a Jiří ŠKABRADA. Jihočeská lidová architektura. České Budějovice: Jihočeské nakladatelství, 1986). Oproti původnímu titulu je napsaná v podstatě nově a obsáhleji, protože mohla být obohacena o výsledky množství dokumentací i průzkumů různého druhu – od plošných, prováděných před prohlašováním vesnických památkových rezervací a zón v devedesátých letech 20. století, až po podrobné průzkumy jednotlivých objektů, opřené dnes i o dendrochronologická datování.
Jiří Škabrada ke spolupráci přizval Karla Kuču (vymezení, základní charakteristika a sídelní vývoj jižních Čech), Ivana Náprstka (památková péče), Jana Peštu (územní okruhy lidové architektury) a Romana Tykala (vývoj poznávání lidové architektury v jižních Čechách). Kratšími texty připěli dále Ivan Minář a Daniel Šnejd.

Vychází ve dvou vydáních, první jako neprodejná metodická publikace Jihočeského krajského úřadu, druhé s podporou MK ČR je určeno pro prodej. Přílohou je CD-ROM, na kterém je umístěna jednak kapitola 11 (Územní okruhy lidové architektury), jednak sken původní knihy Jihočeská lidová architektura z roku 1986.


Žánr: odborná literatura, populárně naučná literatura, SOVPIS
Témata: Publikace SOVAMM, Publikováno se SOVPIS