Lidové stavby: architektura českého venkova

ŠKABRADA, Jiří. Lidové stavby: architektura českého venkova. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999, 246 s. ISBN 80-7203-082-5.

Tradiční vesnické stavby tvoří stále většinu našeho historického stavebního fondu, představují podstatnou část chráněných památek a významně spoluurčují charakter venkova i celé země. Publikace se věnuje pochopení těchto staveb z řady hledisek:
Vývoj půdorysného i prostorového uspořádání venkovského stavení a konstrukce domu i jeho částí. Urbanismus vesnické zástavby a charakteristické regionální odlišnosti. Formulace tradičních výtvarných hodnot staveb a poznámky k jejich opravám, úpravám a novostavbám. Základní zásady tradiční tvorby a desatero základních znaků včetně ukázky projektů a realizací pro ohleduplné majitele a stavebníky, kteří se snaží o zachování tradičního obrazu venkova.


Žánr: odborná literatura, populárně naučná literatura