Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. VI. díl, Pro-Sto

KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. VI. díl, Pro-Sto. 1. vyd. Praha: Libri, 2004. 880 s. ISBN 80-85983-12-5.

Šestý svazek nejobsáhlejší encyklopedie o všech existujících i zaniklých lokalitách, které mají nebo kdykoli v minulosti měly statut města či městečka. Obsahuje přehledně řazené rubriky (vývoj jména, územněsprávní příslušnosti, privilegia, významné stavby aj.) a analýzu urbanistického vývoje. Množství ilustrací a plánů včetně map stabilního katastru z let 1824–1843.
Obsahuje lokality Proseč–Stonařov.

Genre: encyklopedie, odborná literatura
Series: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku |