Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. VII. díl, Str-U

KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. VII. díl, Str-U. 1. vyd. Praha: Libri, 2008. 991 s. ISBN 80-85983-12-5.

Sedmý svazek nejobsáhlejší encyklopedie o všech existujících i zaniklých lokalitách, které mají nebo kdykoli v minulosti měly statut města či městečka. Obsahuje přehledně řazené rubriky (vývoj jména, územněsprávní příslušnosti, privilegia, významné stavby aj.) a analýzu urbanistického vývoje. Množství ilustrací a plánů včetně map stabilního katastru z let 1824–1843. Obsahuje lokality Stračov–Úvaly.

Žánr: encyklopedie, odborná literatura
Série: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku |