Nejstarší venkovské domy ve východních Čechách

ŠKABRADA, Jiří, Zuzana SYROVÁ-ANÝŽOVÁ et al. Nejstarší venkovské domy ve východních Čechách. Vydání první. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická; Brno: Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z. s., 2018. 512 stran. ISBN 978-80-7560-126-1 (Univerzita Pardubice), 978-80-907440-0-4 (Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z. s.).

Jádro publikace tvoří katalog 16 domů a 5 stodol, seřazený podle stáří jednotlivých objektů. Nejstarší stavby doplňuje 16 dalších domů s archaickou prostorovou skladbou, jejichž stáří je mnohdy neznámé. Před katalogem je zařazena kapitola, která probírá souhrnně jednotlivé specifické typologické a konstrukční znaky těchto staveb. Součástí většiny statí o jednotlivých domech jsou rešerše písemných pramenů, takže díky konfrontaci s dendrochronologickými daty známe často i konkrétní stavebníky domů, resp. jejich stavebních etap. Součástí obrazového doprovodu jsou barevně vyhodnocené půdorysy, zachycující vývoj domů, a bohatá fotodokumentace celkového stavu i průzkumových sondáží, a to v barevném i starším černobílém provedení. Kniha je uzavřena německým a anglickým resumé. Závěrečný oddíl obsahuje vedle místního rejstříku mapovou přílohu s vyznačením objektů katalogu na polohopisném podkladě v měřítku 1:10 000.


Žánr: odborná literatura, populárně naučná literatura, SOVPIS
Témata: Publikace SOVAMM, Publikováno se SOVPIS