Příběh gotické šablony

EDEL, Tomáš, Jan ROYT a Radek BROŽ.. Příběh gotické šablony = Geschichte der gotischen Schablone. Praha: Gema Art, 1997. 95 s. ISBN 80-901425-8-3.

Na počátku publikace stál objev gotické skříně v patře věže českodubského kostela Sv.Ducha, který učinil v roce 1992 Tomáš Edel.

Historie šablonové malby ve střední Evropě, ikonografie šablony, rekonstrukce motivu, metody dokumentace a technologie šablonového tisku včetně nového tisku rekonstruovanou šablonou. Připojen je katalog pozdně gotické šablony v Čechách.


Žánr: odborná literatura, populárně naučná literatura