Románské domy v Praze

DRAGOUN, Zdeněk, Michal TRYML a Jiří ŠKABRADA. Románské domy v Praze. Praha: Paseka, 2002. ISBN 80-7185-427-1.

Románská Praha je v dějinách města stejně významnou, ale zdaleka nikoliv tak známou etapou vývoje jako Praha gotická či barokní. Publikace poprvé v úplnosti zpřístupňuje bohatý a různorodý fond románské profánní architektury s výjimkou svébytných celků Pražského hradu a Vyšehradu. V pražském podhradí vznikaly v průběhu 12. století obytné kamenné domy, stavby ve středoevropském prostředí zcela ojedinělé. Autoři popisují a hodnotí téměř 70 objektů vystavěných typickou technikou z pečlivě otesaných kvádříků od těch, které padly za oběť pražské asanaci až po ty, které byly odkryty nejnovějšími archeologickými výzkumy.

  • DRAGOUN, Zdeněk, Jiří ŠKABRADA a Michal TRYML. Romanesque houses in Prague. Prague: Paseka, 2003. ISBN 80-7185-524-3.

Žánr: odborná literatura