Vesnické stavby a jejich úprava

ŠKABRADA, Jiří a Svatopluk VODĚRA. Vesnické stavby a jejich úprava. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1975.

Práce, určená širší veřejnosti, se zabývá aktuálními otázkami ochrany památek venkovské lidové architektury a jejího začlenění do nového životního prostředí. Autoři podávají charakteristiku lidových staveb v jednotlivých regionech, uvádějí příklady citlivých rekonstrukcí a zamýšlejí se nad možnostmi…


Žánr: populárně naučná literatura