Vesnický dům v 16. a 17. století

ŠKABRADA, Jiří (ed.). Vesnický dům v 16. a 17. století. Praha: České vysoké učení technické, 1992.

Sborník příspěvků z konference Vesnický dům 16. a 17století, uspořádané v Poličce v roce 1992.

Skabrada_1992