Nejstarší venkovské domy ve východních Čechách

ŠKABRADA, Jiří, Zuzana SYROVÁ-ANÝŽOVÁ et al. Nejstarší venkovské domy ve východních Čechách. Vydání první. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická; Brno: Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z. s., 2018. 512 stran. ISBN 978-80-7560-126-1 (Univerzita Pardubice), 978-80-907440-0-4 (Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z. s.). Pokračování textu Nejstarší venkovské domy ve východních Čechách


Žánr: odborná literatura, populárně naučná literatura, SOVPIS
Témata: Publikace SOVAMM, Publikováno se SOVPIS