Mravín – návrh VPZ

Vesnička Mravín (okr. Chrudim) situovaná ve východních Čechách cca 7 km od Vysokého Mýta může být zájemcům o vesnické stavitelství již známá. V roce 2012 zde byl zpracován plošný průzkum vesnice, který byl publikován v časopise Průzkumy památek (II/2013, s. 67-82). SOVAMM po zralé úvaze podal v lednu 2017 návrh na prohlášení vesnice Mravín za VPZ, neboť se nyní může zdát, že se vesnickým památkovým zónám blýská na lepší časy díky prohlášení nových VPZ (Kačerov v roce 2016 a Pavlovice v roce 2017).

Pokusíme se zde ve stručnosti shrnout a ukázat hodnoty této vesnice, které vedly k podání návrhu. Pokračování textu Mravín – návrh VPZ

Technický klenot

V pořadí již třetím článkem, ke kterému se ze Zpráv památkové péče 2016/2 vracíme, je článek věnovaný obnově sušárny ovoce v usedlosti čp. 12 v Zálší (okr. Ústí nad Orlicí). V tabulce ilustrací najdete řadu fotografií, které se do ZPP nedostaly a jimiž tesařský mistr David Stejskal dokumentoval průběh obnovy.

SONY DSC
Stav před obnovou; foto Radim Urbánek 2015

Pokračování textu Technický klenot

Requiem za dvory

Dalším článkem, ke kterému se ze Zpráv památkové péče 2016/2 vracíme, je Requiem za hospodářské dvory. V tabulce ilustrací najdete řadu dvorů, které se do ZPP nedostaly. A to ještě nejsou všechny. Jako dvůr Velká Černá Hať na fotografii v záhlaví tohoto článku.
Při této příležitosti upozorňujeme, že právě vyšla kniha Jana Žižky, který se problematice výzkumu a dokumentace hospodářských dvorů v Čechách věnuje celý život (informace o publikaci najdete zde).

ilustracepopis
01_1408v_160101 Hubenov u Hradecka (Kralovice, kulturní památka), pravděpodobně nejznámější a architektonicky nejcennější hospodářský dvůr (plaského kláštera) v českých zemích, jehož postupná oprava stále pokračuje. Foto Věra Kučová 2014.E
Stitched Panorama
Stitched Panorama
02 Bisingrov u Čimelic (Mirovice, součást krajinné památkové zóny Čimelicko-Rakovicko). Dispozičně a architektonicky jeden z nejpozoruhodnějších českých dvorů, nyní opět schwarzenberský, dlouhodobě však nevyužívaný. Havarijní stavební stav se zhoršuje každým rokem, jak dokládá postup devastace střešní krytiny mezi lety 2012 a 2014. Foto Karel Kuča.E
03_1411_079203 Bisingrov u Čimelic (Mirovice, součást krajinné památkové zóny Čimelicko-Rakovicko). Dispozičně a architektonicky jeden z nejpozoruhodnějších českých dvorů, nyní opět schwarzenberský, dlouhodobě však nevyužívaný. Havarijní stavební stav se zhoršuje každým rokem, jak dokládá postup devastace střešní krytiny mezi lety 2012 a 2014. Foto Karel Kuča.E
0804_061804a Sechutice u Hadačky (Kralovice, kulturní památka). Typický barokní dvůr relativně utilitárních forem, tvořící významnou součást kulturní krajiny. Foto Karel Kuča 2008.E
0804_062104b Sechutice u Hadačky (Kralovice, kulturní památka). Typický barokní dvůr relativně utilitárních forem, tvořící významnou součást kulturní krajiny. Foto Karel Kuča 2008.E
0804_063004c Sechutice u Hadačky (Kralovice, kulturní památka). Typický barokní dvůr relativně utilitárních forem, tvořící významnou součást kulturní krajiny. Foto Karel Kuča 2008.E
05_1505_061805 Kostomlaty pod Milešovkou (Bílina). Fotografie z průběhu demolice dvora situovaného uprostřed památkově významného historického jádra vsi v bezprostředním kontaktu s románským kostelem a velkým zámkem. Urbanistické hodnoty této vsi jsou demolicí zásadně narušeny. Foto Karel Kuča 2. 5. 2015.E
06_kostomlaty-bilina-2003(06) Kostomlaty pod Milešovkou (Bílina). Stav na ortofotomapě z roku 2003. Ortofotomapa © www.mapy.cz (též u dalších, není-li u vedeno jinak)E
07_kostomlaty-bilina(07) Kostomlaty pod Milešovkou (Bílina). Stav na aktuální ortofotomapě.E
08_stihnov-novy-bydzov08 Stihnov u Skřivan (Nový Bydžov). Aktuální stav. V roce 2003 bylo beze střech pouze severní křídlo. Není-li uvedeno jinak, míní se aktuálním stavem zobrazení na ortofotomapě www.mapy.cz na konci srpna 2015.T
09_stihnov-novy-bydzov-2003(09) Stihnov u Skřivan (Nový Bydžov). Stav v roce 2003.T
10_pusperk-klatovy-gis10 Pušperk (Klatovy). Aktuální stav. Ortofotomapa © ČÚZaK. V roce 2003 neměla střechu jen nejvýchodnější čtvrtina severního křídla a zhruba polovina krátkého jižního křídla. Na aktuální ortofotomapě www.mapy.cz je zachycen stav se střechami nad zhruba polovinou dvora, i když značně narušenými. Znamená to, že aktuální stav může být horší, než www.mapy.cz zobrazují. Ortofotomapa ČÚZaK se proto zdá být nejaktuálnější.T
11_pusperk-klatovy-mapy_cz(11) Pušperk (Klatovy). Stav v roce 2003.T
12_pusperk-klatovy-2003(12) Pušperk (Klatovy). Aktuální stav na www.mapy.cz.T
13_svetla-morkovice13 Světlá u Zdounek (Morkovice). Aktuální stav. V roce 2003 chyběla střecha jen nad východní polovinou severovýchodního křídla.T
14_svetla-morkovice-2003(14) Světlá u Zdounek (Morkovice). Stav v roce 2003.T
15_hejnice-slavonice15 Hejnice u Starého Hobzí (Slavonice). Aktuální stav. V roce 2003 byla střecha i nad západním křídlem, jinak byl stav stejný.T
16_hejnice-slavonice-2003(16) Hejnice u Starého Hobzí (Slavonice). Stav v roce 2003.T
17_zderaz-jaromer-gis17 Zderaz u Smiřic (Jaroměř). Aktuální stav (©ČÚZaK); na portálu www.mapy.cz je ještě zachycena střecha nad východním křídlem a jižní částí západního křídla. V roce 2003 existovaly střechy nad všemi budovami a dvůr nepůsobil dojmem, že by jeho sny měly být brzy sečteny.T
18_zderaz-jaromer-2003(18) Zderaz u Smiřic (Jaroměř). Stav v roce 2003.T
19_zderaz-jaromer-mapy_cz(19) Zderaz u Smiřic (Jaroměř). Aktuální stav na www.mapy.czT
20_upor-neratovice20 Úpor u Vrbna (Neratovice). Aktuální stav. Při velké povodni v srpnu 2002 dvůr zůstal po dlouhou dobu zatopen a jeho tehdejší snímky se staly jedním ze symbolů této katastrofy. To však nebyla hlavní přičina jeho destrukce. V roce 2003 chyběla střecha nad východním křídlem a nad západními konci severního a jižního křídla, ale o několik let později byl odcizen celý, dobře zachovaný barokní krov na stodole a z ostatních střech byla ukradena poměrně nová tašková krytina (za doplnění děkuji Janu Žižkovi).T
21_upor-neratovice-2003(21) Úpor u Vrbna (Neratovice). Stav v roce 2003.T
22_bludy-chlumec-akt22 Bludy u Lovčic (Chlumec nad Cidlinou). Aktuální stav. V roce 2003 ještě existovaly střechy nad severním a převážnou částí západního křídla.T
23_bludy-chlumec-2003(23) Bludy u Lovčic (Chlumec nad Cidlinou). Stav v roce 2003.T
24_blucheruv-dvur-bilovec-akt24 Blücherův (Dolní) dvůr u Bílova (Bílovec). Aktuální stav. V roce 2003 ještě existovaly střechy nad všemi budovami, ale jejich části byly propadlé.T
25_blucheruv-dvur-bilovec-2003(25) Blücherův (Dolní) dvůr u Bílova (Bílovec), Stav v roce 2003.T
26_ostruvek-hustopece-gis26 Ostrůvek u Kobylí (Hustopeče). Aktuální stav (©ČÚZaK). Na aktuální mapě na serveru www.mapy.cz je dvůr (neaktuálně) zachycen jako stojící, se všemi střechami. Dokonce ani server www.google.cz/maps nezachycuje aktuální stav, ale situaci, kdy byla zdemolována zhruba polovina dvora. Časový rozptyl takto zachycených stavů je z dokumentárního a studijního hlediska velkou výhodou. V roce 2003 existoval dvůr samozřejmě ještě v kompletní podobě.Z
27_ostruvek-hustopece-mapy_cz27 Ostrůvek u Kobylí (Hustopeče). Aktuální stav podle serveru www.mapy.cz.Z
28_ostruvek-hustopece-google28 Ostrůvek u Kobylí (Hustopeče). Aktuální stav podle serveru www.google.cz/maps.Z
29_ostruvek-hustopece-2003(29) Ostrůvek u Kobylí (Hustopeče). Stav v roce 2003.Z
30_rovinsky-dvur-klobouky30 Rovinský dvůr u Krumvíře (Klobouky u Brna). Aktuální stav. Dvůr již neexistuje a jeho plocha byla zahrnuta do velkého areálu fotovoltaické elektrárny. V roce 2003 byl ještě zcela kompletní a v poměrně dobrém stavebním stavu.Z
31_rovinsky-dvur-klobouky-2003(31) Rovinský dvůr u Krumvíře (Klobouky u Brna). Stav v roce 2003.Z
32_vrchy-trebon32 Vrchy u Domanína (Třeboň). Jeden z mála dvorů, který v roce 2003 již neexistoval. Podle stavu ploch se zdá, že k demolici došlo buď v tomto roce, nebo velmi krátce před ním.Z
33_vrchy-trebon-2003(33) Vrchy u Domanína (Třeboň). Stav v roce 2003.Z
34_karlin-kolin34 Karlín u Volárny (Kolín), dvůr vybudovaný ve 2. polovině 19. století. Aktuální stav. V roce 2003 měly ještě všechny budovy střechy, pouze u budovy vysunuté nejvíce k jihozápadu byla zčásti propadlá.Z
35_karlin-kolin-2003-dvur4(35) Karlín u Volárny (Kolín). Stav v roce 2003.Z
36_kresin-hluboka36 Křesín u Hluboké nad Vltavou (Hluboká nad Vltavou). Aktuální stav. Z celého dvora byla zachována jen západní polovina jižního křídla. V roce 2003 byl ještě trojkřídlý dvůr kompletní.Z
37_kresin-hluboka-2003(37) Křesín (Hluboká nad Vltavou). Stav v roce 2003.Z
38_kuncice-nechanice-200338 Kunčice (Nechanice). V roce 2003 ještě dvůr v plném rozsahu existoval.R
39_kuncice-nechanice39 Kunčice (Nechanice). Aktuální stav. Na ploše zbořeného dvora je dokončována rodinná výstavba podřadných architektonických kvalit.R
40_kolovraty-praha40 Kolovraty (Praha). Plocha zbořeného dvora byla již před rokem 2003 zastavěna komplexem bytových domů.R
41_kolodeje-praha41 Koloděje (Praha). Velký dvůr u významného (vládního) barokního zámku byl zbořen již před rokem 2003 a právě v té době začala na jeho ploše a v přilehlé zahradě výstavba rodinných domů.R
42_kolodeje-praha-2003(42) Koloděje (Praha). Stav v roce 2003.R
43_zarybnici-sobeslav43 Zárybničí u Mlýnů (Soběslav). Aktuální stav. Dvůr byl zbořen a nahrazen odlišně koncipovaným kruhovým areálem neznámé funkce, posunutým oproti dvoru poněkud severněji. Polovina budov původního dvora zanikla již v průběhu 2. poloviny 20. století, v roce 2003 však stále existovala východní polovina severního křídla a křídlo západní západní.N
44_zarybnici-sobeslav-200344 Zárybničí u Mlýnů (Soběslav). Stav v roce 2003.N
45_horni-krnsko145 Horní Krnsko (Mladá Boleslav). Velký dvůr u zámku byl zbořen již před delší dobou. Přetrvalo z něj pouze jihovýchodní nároží. V letech 2000–2002 vyrostl na uvolněné ploše dětský domov. Zdá se, že také osud torza dvora je nejistý.N
46_zdebrady-ricany-akt46 Zdebrady u Jažlovic (Říčany). Aktuální stav. Dvůr již v 90. letech 20. století ustoupil budování obrovské komerční a logistické zóny při brněnské dálnici.N

Pokračování textu Requiem za dvory

Prostorový informační systém SOVAMM