Otakar Máčel

(25. 8. 1920 Brno – 24. 6. 1997 Brno)

He was born in Brno where he studied at a secondary school, and after his school-leaving exam he attended a two-year-long postsecondary education course at the Technical High School. At the same time, he privately studied painting with František Kaláb, which was terminated when Kaláb was arrested in 1941.Between 1942 and 1945 he did forced labour in Nazi Germany. After the war, between 1945 and 1949, he studied architecture and civil engineering at the University of Technology of Dr Edvard Beneš in Brno. After his studies, he was employed as head of the design department at the Folk Art Industry Cooperative in Bratislava, and between 1950 and 1952 as an assistant at the Department of the History of Architecture at the Brno University of Technology. In 1953 he moved to the Institute for Regional Planning, and in 1954 to the Brno branch of the Research Institute of Building Engineering and Architecture (VÚVA) in Prague. His work at VÚVA was a very fruitful period of his life, as evidenced by a number of studies focussed on the urban structure of the village and rural architecture. From 1968 until his retirement he worked at the Regional Centre of State Heritage Care and Nature Protection (KSSPPOP) in Brno, first as a specialist in vernacular architecture and the village, and later as a research fellow at the Brno agglomeration department. In the late 1960s, the management of the Institute of Folk Culture invited him to create the architectural concept of the planned Open-Air Museum of Rural Architecture in South-East Moravia in Strážnice, which he dealt with for more than twenty year.

Otakar Máčel in Strážnice in 1980.

At the turn of the 1960s and 1970s, he also created an unimplemented project of a museum of vernacular buildings in the grounds of the Veveří Castle, and an architectural concept and design of the exhibition “Ensemble of Vernacular Buildings” in Příkazy. He also contributed to making monuments of vernacular architecture in situ accessible (e.g. Topolná No. 90 and 93).

Restoration of the facade of house No. 145 in Pavlov
at the end of the 1960s.

He personally took over the cellar house No. 145 in Pavlov, which is not only a cultural monument, but since 2014 also a national cultural monument; this building became a second home for him and his family and a place of meetings with his colleagues and friends.

Otakar Máčel in Pavlov.

As an architect, he focussed on interior design and participation in competitions. He found a close collaborator in his second wife Emmy (1921-2012), née van den Broecke, an interior architect, whom he married in 1949.
He founded the interior design section of the Association of Architects, of which he was a member from 1949 to 1969. He also applied his professional experience and language skills internationally. He became a member of CIAV, the ICOMOS Committee for Vernacular Architecture (Comité International d’Architecture Vernaculaire), member of AEOM (Verband europäischer Freilichtmuseen / Association des musées de plein air européens / Association of European Open Air Museums), and later a member of DoCoMoMo (International Committee for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement).
In addition to Moravia, his research interest in traditional vernacular architecture and the village was focussed on southern Bohemia and the neglected area of the Germanized Hřebečsko region.
His paintings and photographic works, which he presented at many exhibitions, were an inseparable part of his life. His artistic focus is also reflected in his characteristic exploded view drawings, many of which date back to the period of his work at VÚVA.

→ Máčel — Vajdiš

Exhibitions:

Exhibition Concepts and Installations:

 • 1948–1950 – Exhibition of Glass and Textile, University of Agriculture (?), Bratislava
 • 1966 – A Landscape of the Future, House of the Lords of Kunštát, Brno, 6. V.–29. V.
 • 1967 – Also Habitation, idem, 1. IX.–29. X.
 • 1968–1981 – Open-Air Museum of Rural Architecture in South-East Moravia, Strážnice.
 • 1969–1971 – An unimplemented project of the museum with vernacular buildings in the grounds of the Veveří Castle near Brno.
 • 1973 – Urban Concept – a design of conservation area and exhibition, Příkazy (with Emmy Máčelová and J. Stepak) – (part 1, part 2)

Competitions:

 • 1950 –Standardized Furniture for ÚLUV (with Emmy Máčelová), reward
 • 1957 – New Forms of Furniture for ÚBOK (with Emmy Máčelová), reward
 • 1960 – Lighting Fixtures, Lidokov, Boskovice (with Emmy Máčelová), 1st, 3rd and 4th place
 • 1962 – New Forms of Habitation, reward
 • 1967 – Adaptation of Konečný Square, Brno, reward
 • 1967 – Espoo (Finland) – design of a city for 300 000 inhabitants, 11th place
 • 1968 – Gent (Belgium), a reservation city

Projects:

 • Mostly interior projects, often in cooperation with Emmy Máčelová and with friendly fine artists (Matal, Kryl, Šenk, Jungmann, Hlušičková, Plauerová…)
 • Designs of stained glass paintings, a fountain in Královo Pole, Brno, sine dato
 • 1968 – Pavlov: Current condition and design of a reconstruction (for SÚRPMO Prague)
 • 1982 – Project of a zone at Pálava foothills: Section 1.2 Architectural heritage (for Argroprojekt Brno)
 • Family houses in Brno, weekend chalets in Pavlov and Dolní Věstonice, adaptation of holiday cottages

Publications:

 • Příspěvky k otázce prostorové komposice našich vesnic. Brno, 1954. Interní práce VÚVA Brno.
 • Základní problematika urbanistické struktury vesnice v Čechách a na Moravě. Brno: VÚVA, 1955.
 • Brněnský kraj. Historické zhodnocení vesnické architektury a náměty pro přestavbu (zpracováno pro rajonový plán Brna). Brno, 1957. Interní práce VÚVA Brno.
 • Slovácko: architektonický vývoj vesnice (with Jaroslav Vajdiš). Praha: Nakladatelství československých výtvarných umělců, 1958. Česká architektura. Velká řada.
 • Soudobá problematika ochrany památek na vesnici. Architektura ČSR.  1959, 18, p. 260–261.
 • Bydlení starších lidí. Domov. 1960, 5, p. 28–29.
 • Úvaha o možnosti přestavby stodol na bytové jednotky (s A. Brychtou). Architektura ČSR. 1960, 19(7), p. 489–491.
 • Ochrana lidové architektury na vesnici. Československý architekt. 1961, 6(12), p. 5.
 • Specifické otázky vývoje bydlení v sídlištích venkovského typu. Brno, 1961. Interní práce VÚVA Brno.
 • Budoucnost výstavby vesnic. Brno, [1961]. Studijní materiály pro lektory Československé společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí.
 • Nový a starý byt na vesnici. Brno, 1961. Studijní materiál pro lektory Československé společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí.
 • Přestavba venkovských obcí (s Alexem Kadlecem a Alešem Viklickým). Praha: VÚVA, 1961.
 • Evolution de la maison populaire aux environs des villes de Lanškroun, de Moravská Třebová et de Svitavy. In: Ethnographica: ročenka. Brno: Krajské nakladatelství, 1962, 3–4, p. 314–367. Etnografické tisky Moravského musea v Brně.
 • O rekreaci nedevastujicí kraj. Projekt. 1965, 7, p. 162–163.
 • Die Problematik des Speichers als Formbildendes Element in der Entwicklung des Bauernhofes in Böhmen und Mähren. In: Bericht über die Tagung des Arbeitskreises für Deutsche Hausforschung in Trier vom 8. bis 11. September 1966. Münster, Westf: Arbeitskreis für Deutsche Hausforschung, 1967, p. 222–226, 244–248.
 • Rekreační chalupa. Index. 1968, 4, p. 30–35.
 • Nové formy ochrany památek lidového stavitelství. Národopisné aktuality. 1970, 7(2), p. 97–105.
 • Rezervace Lidového stavitelství v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Ochrana přírody. 1970, 9–10, s. 236–239.
 • Památková ochrana lidové architektury v Jihomoravském kraji (s Adélou Jeřábkovou, Jarmilou Ledinskou a Haraldem Čadílkem). Brno: KSSPPOP Brno / SÚRPMO Praha Praha: 1970. Koncepční materiál pro krajský úřad.
 • Vývoj způsobu zastavění na východní Moravě. In: MJARTAN, Ján, ed. Ľudové staviteľstvo v karpatskej oblasti. Bratislava, 1974, p. 203–209. Ethnographia Carpatica.
 • Od myšlenky k realizaci expozice lidových zemědělských staveb ve Strážnici (s Janem Součkem), Národopisné aktuality. 1974, 9(1), p. 33–55.
 • Kulturní památky a životní prostředí. Informační bulletin ČVS Brno, září–říjen 1976, p. 31–37.
 • Lidová architektura v oblasti Svitav, Moravské Třebové a Lanškrouna. Národopisné aktuality. 1980, 17(1), p. 11–22.
 • Vývoj lidového domu v oblasti Svitav, Moravské Třebové a Lanškrouna. Národopisné aktuality. 1980, 17(3), p. 183–197.
 • Vývoj stavebního materiálu a jeho formující funkce v lidovém stavitelství na moravské straně Karpat (s Janem Součkem). In: FROLEC, Václav, ed. Lidová stavební kultura. Brno: Blok, 1981, p. 80–92. Lidová kultura a současnost.
 • Vertikální růst domu na jihovýchodní Moravě. In: FROLEC, Václav, ed. Lidová stavební kultura. Brno: Blok, 1981, p. 144–156. Lidová kultura a současnost.
 • Vinohradnické stavby na jižní Moravě. Národopisné informácie. 1985, 2, p. 144–153.
 • Vznik a vývoj domu s čtyřbokým dvorem na Svitavsku. In: Sborník příspěvků z pracovního semináře 17. a 18. října ve Svobodných Hamrech. Pardubice: KSSPPOP v Pardubicích, 1986, p. 25–37.
 • Vývoj bytové výstavby na jihomoravském venkově po roce 1945, Národopisné aktuality. 1989, 26(1), p. 25–34.
 • Chalupy? Malovaný kraj. 1990, 2, p. 20.
 • Moravian (Czech Republic). In: OLIVER, Paul, ed. Vernacular Architecture of the World. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1997, p. 1316–1317.

Manuscripts (typescripts):

 • Činitelé ovlivňující druh bydlení, 12 pages, sine dato
 • Výškový růst venkovského domu na Slovácku, 13 pages, sine dato.
 • Důsledky raabisačních reforem na sídelní útvary českých a moravských vesnic, 4 pages, sine dato.

Conference papers:

 • Informationen über das Freilichtmuseum in Strážnice. Verband europäischen Freilichtmuseen 10. Tagung, Szentendre 1984.
 • Die Problematik der Ergänzungprogramme. Für die Freilichtmuseen, Ballenberg 1988.

Illustrations / published surveys:

 • FROLEC, Václav. Lidová architektura na Moravě a ve Slezsku. Brno: Blok, 1974.
 • KURIAL, Antonín, MATUSZKOVÁ, Jitka, ed. Katalog lidové architektury. Část osmá, Okres Břeclav. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, 2011, p. 48–49.

Updated: 03/01/2022 22:13

Spatial information system ¦ SOVAMM