Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. III. díl, Kolín-Miro

KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. III. díl, Kolín-Miro. 1. vyd. Praha: Libri, 1998. 952 s. ISBN 80-85983-12-5.

Třetí svazek nejobsáhlejší encyklopedie o všech existujících i zaniklých lokalitách, které mají nebo kdykoli v minulosti měly statut města či městečka. Obsahuje přehledně řazené rubriky (vývoj jména, územněsprávní příslušnosti, privilegia, významné stavby aj.) a analýzu urbanistického vývoje. Množství ilustrací a plánů včetně map stabilního katastru z let 1824–1843.
Obsahuje lokality Kolín–Místo.

Žánr: encyklopedie, odborná literatura
Série: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku |