Jiří Škabrada

Narozen 20.2.1946 v Praze. Architekt, stavební historik, pedagog a publicista.

Stručná biografie a bibliografie: Who is who in SOVAMM

Národní autority ČR: jn20000620359

E-pošta: skabrada@sovamm.cz

Prostorový informační systém SOVAMM