Tomáš Efler

Narozen 4. prosince 1979 v Děčíně. Architekt, stavební historik, pedagog a publicista.

Stručná biografie a bibliografie: Who is who in SOVAMM

Národní autority ČR: jx20110524002

E-pošta: efler@sovamm.cz

Prostorový informační systém SOVAMM