Archiv rubriky: Projekt

V střeše byla díra

Každý, kdo zná hymnu SOVAMM nebo je příznivcem díla Josefa Václava Sládka, tuší jak to dopadlo se sedlákem Jírou a dírou v jeho střeše. Pro stránku, na níž je publikován text hymny (Hymna SOVAMM ¦ Josef Václav Sládek: Sedlák Jíra) jsme použili snímek ze září roku 1985, který zachycuje dům s doškovou střechou ve vsi Ounuz (11739 – Ounuz /Sedlec-Prčice/ ves). Pokračování textu V střeše byla díra

Jihočeská lidová

SOVAMM začal pracovat na dalším publikačním projektu. Kniha Lidová architektura v jižních Čechách vzniká jako novelizace titulu, vydaného před více než třiceti lety v Českých Budějovicích (VODĚRA, Svatopluk a Jiří ŠKABRADA. Jihočeská lidová architektura. České Budějovice: Jihočeské nakladatelství, 1986). Pokračování textu Jihočeská lidová

Památková zóna Uhřičice včera, dnes a zítra

Od konce loňského roku máme novou vesnickou památkovou zónu. Návrh VPZ Uhřičice byl připravován od 80. let. Dokumentovat Uhřičice jsme začali v roce 1988;  v roce 1990 jsme pak podali 22 návrhů na prohlášení za kulturní památky. Do dnešního dne je ale jedinou kulturní památkou v Uhřičicích socha sv. Floriána. Ze staveb navržených v roce 1990 mnohé zanikly už před rokem 2011, kdy jsme se podíleli na přípravě posledního návrhu VPZ. Pokračování textu Památková zóna Uhřičice včera, dnes a zítra

Kalendář 2020

Jako již tradičně přinášíme ke konci roku kalendář SOVAMM na rok příští. Najdete v něm opět fotografie ze SOVPIS. Tentokráte jsou vybrány snímky Jiřího Škabrady použité jako ilustrace pro připravované aktualizované a rozšířené vydání knihy o jihočeské lidové architektuře z roku 1986, Pokračování textu Kalendář 2020