Prostorová data CZ_Retro

Prostorová identifikace lokalit projektu SOVPIS se opírá o databázi CZ_Retro, která je online dostupná na Geoportálu památkové péče a to jednak serií mapových služeb (https://geoportal.npu.cz/arcgis/rest/services/CZ_RETRO), jednak novou mapovou aplikací CZ_Retro. Další informace o CZ_Retro a jeho prostorových datech najdete zde:

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.