Kapitola 11: Územní okruhy lidové architektury

ŠKABRADA, Jiří a kol. Lidová architektura v jižních Čechách. Vydání první. Brno: Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z. s., 2021. ISBN 978-80-907440-1-1
Vydání druhé. Brno: Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z. s., 2021. ISBN 978-80-907440-2-8

Dokumenty z CD přílohy knihy
ve formátu PDF ke stažení:
JC_LA_2021-kap11

Prostorový informační systém SOVAMM