Máčel — Vajdiš

Výtvarné i dokumentační práce, průzkumy a projekty obou architektů jsou dnes uloženy v archivech různých institucí, v nichž jsou evidovány a zachovány s větší či menší pečlivostí. Z nich uvádíme: Moravské zemské muzeum, Brno (JV fotografie, OM dokumentace lidové architektury – nedohledáno), Moravská galerie Brno (OM fotografie ze souboru Mizející Brno a negativy), Národní památkový ústav – generální ředitelství (JV negativy – kompletní osobní archiv – a část průzkumů z archivu SÚRPMO), – ÚOP Brno a další územní pracoviště NPÚ (JV fotodokumentace a zaměření pro evidenci památek, evidenční listy ÚSKP, SHP a zaměření; OM rozvinuté návesní a uliční pohledy a zaměření, fotodokumentace, evidenční listy ÚSKP, dokumenty pro přípravu rezervačních souborů, zaměření památek), Národní ústav lidové kultury ve Strážnici (JV fotodokumentace; OM rozvinuté návesní a uliční pohledy, fotodokumentace; JV/OM elaboráty pro Muzeum jihovýchodní Moravy). Větší soubor fotografií a kreseb z pozůstalosti Jaroslava Vajdiše je uložen u Jiřího Škabrady, z pozůstalosti Otakara Máčela je pak v držení rodiny.

Prostorový informační systém SOVAMM